Proizvodi

Download

 

TRACK & TRACE U FARMACIJI

 

 

 

Praćenje procesa sledljivosti u proizvodnji donedavno je bilo sredstvo za dijagnostiku realnih parametara u proizvodnji i sredstvo za čuvanje sigurnosti isporučenih proizvoda, a danas je T&T i obaveza (najpre u farmaciji) beu koje se u pojedine zemlje ne sme izvoziti (danas Turska i Francuska, a uskori i Rusija i ostatak zapadne Evrope).Uslov za praćenje sledljivosti je štampa bar-code-a i alfanumeričkih karaktera, a GS1 HUG (Global Healthcare User Group) snažno preporučuje upotrebu vision sistema za automatizaciju identifikacije i verifikacije štampe na proizvodima.

 

Cognex-ov InSight TrackAndTrace je namenski koncipiran i usklađen za FDA 21 CFR Part11 validaciju, uključujući i korisničku autorizaciju i podršku za automatsko generisanje traga delovanja radi mogućnosti kasnije revizije. Moguće je definisati više nivoa pristupa za krajnje korisnike, kako bi samo autorizovani korisnici mogli da pristupaju elementima za koje su lično odgovorni.

 

InSight Track&Trace softver je praćen InSight vision sistemima sa kojima čine celinu za aplikaciju potpune identifikacije proizvoda i verifikaciej njegovih podataka u cilju serijalizacije štampe na farmaceutskim i medicinskim pakovanjema.

 

Tipteh nudi uslugu integracije Track&Trace softvera, hardvera, instalacije i obuke, a kao rezultat aplikacije dobijaju se sledeće opcije od interesa za krajnjeg korisnika:
• Čitanje 2D i 1D barkodova, uključujući Data Matrix, GS1-128,GS1 DataBar i Phearmacode
• Verifikacija ispravnosti sadržaja ID koda, uključujući usaglašenost sa GS1 Healthcare standardom o podacima
• OnLine kontrola kvaliteta štampe Data Matrix koda i ocenjivanje njegovog kvaliteta, a radi pravovremenog uočavanja opadanja kvaliteta štampe
• Verifikacija tačnosti štampanog teksta
• Detekcija nakrivljenosti etikete (ukoliko je štampa na etiketi)
• Operatorski upravljački interfejs (na HMI panelu)

 

 

 

 

 
  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045