Proizvodi

Inklinometri

 

FLEXINIVO®

Flexinivo® -Uređaj je kombinacija prekidača nivoa i sistema za kontinualno merenje. Multifunkcionalni sistem je posebno pogodan za aplikacije volumetrijskog doziranja raznih praškastih/zrnastih materijala kao na primer laki perlit ili njegove mešavine.

 

Inklinometri

 

Princip funkcionisanja je veoma jednostavan i veoma precizan.

 

 

Korisnik je u mogućnosti da sam definiše nivo koji treba da se detektuje (može se dinamički menjati – zadavaljem sa nekog kontrolera na primer) – tipično za aplikacije doziranja različitih količina.
Sama detekcija ne zavisi od karakteristika materijala kao što su provodnost, prašina, dielektrična konstanta, vlažnost, specifična težina i slično.

 

Flexinivo FN6 povećava produktivnost i smanjuje količinu ljudskog rada jer njegov ulazni signal (koji zadaje željeni nivo okidanja) kontroliše spoljni ulazni signal. Pozicija prekidanja / detekcije je kontrolisana pomoću motora koji se nalazi u samom uređaju. Izlazni signal daje poziciju indikatora, visinu, i signalizira gornji stop položaj.

Maksimalna udaljenost tačke detejcije od vrha rezervoara je 4,5 metra. Karakteristika uređaja je izuzna osetljivost koja omogućava detekciju lakih materijala (počev od 5 grama/l).


Inklinometri

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045