Proizvodi

Inklinometri

 

NIVOBOB®

Nivobob®  -je kontinualni merač nivoa i koristi se za merenje nivoa zrnastih i praškastih materijala u silosima i tankovima, a takođe i za merenje interfejs nivoa (nivo čvrstog materijala prekrivenog tečnosti na primer).

 

Princip funkcionisanja:
Teg, napravljen od materijala pogodnog za zadatu aplikaciju i odgovarajućeg oblika zakačen je za sajlu ili metalnu traku i elektromehaničkim principom se spušta sa vrha rezervoara. U momentu kada teg dodirne materijal dolazi do opuštanja sajle/trake i smer okretanja motora se menja – teg se podiže prema gore ka uređaju sve do svoje gornje pozicije.
Za interfejs merenje, specifična težina tega i njegov oblik se biraju prema gustini fornjeg fluida i materijala koji se detektuje.
Udaljenost se elektronski meri i u zavisnosti od geometrije tanka / silosa ta informacija o udaljenosti se preračunava u volumetrijski izlaz. Nivobob generiše analogni 4-20mA signal, a može imati i Modbus RTU ili Profibus DP interfejs ka kontrolnom sistemu.

 

Kako je ovakav merni sistem neosetljiv na prašinu, dielektričnu konstantu, provodnost, vlažnost ili nalepljivanje materijala, Nivobob uvek daje pouzdan i tačan merni signal.

 

Tipične aplikacije uređaja su u građevinskoj industriji i skladištenju žitarica ili proizvodnji hrane za životinjsku ishranu.

Uređaj poseduje sertifikat za rad u Ex zoni opasnosti (ATEX II 1/2 D)

Garancija na uređaj je 5 godina.

 

 

Nivobob® 4000

 

Cenovno povoljnije varijanta u odnosu na seriju 3000. Za tankove maksimalne visine 30 metara. Verzija sa sajlom NB4100 i verzija sa metalnom trakom NB4200.


Nivobob® 3000

 

NB 3000 je uređaj visoke klase za najzahtevnije aplikacije merenja nivoa i merenje nivoa interfejsa. Temperatura procesa do 250 stepeni, maksimalna visina rezervoara 50 metara. Osetljivost od 20grama/l. Više načina priključenja.

 

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045