Proizvodi

 

VIZUELNA INSPEKCIJA PROIZVODA

Inverter GA700

 

Tipteh nudi kompletna rešenja i integraciju inspekcijskih vision sistema, a brojne reference u zemlji i inostranstvu nas preporučuju za rešavanje najzahtevnijih aplikacija vizuelne inspekcije proizvoda u različitim industrijskim granama: automobilskoj industriji, prehrambenoj industriji (konditorski proizvodi, prerada i proizvodnja ulja, alkoholna i bezalkoholna pića...), proizvodnji i preradi plastičnih masa, farmaciji...

 

Pored projektovanja i implementacije kompletnih rešenja inspekcijskih vision sistema, Tipteh na lageru uvek poseduje opremu za vizulenu inspekciju proizvoda, neophodnu za sve vrste testiranja.

 

 

 

 

 

PICK-TO-LIGHT

Inverter GA700

 

Sistem Pick-to-light vodi operatera kroz korake montaže određenog proizvoda koji se sastoji od više delova, kako bi ga onemogućio da pogreši ili propusti da stavi neki deo na objekat koji se montira. Pick-to-light sistemi sa brzim vremenom odziva i prilagodljivim opcijama instalacije nude različite mogućnosti implementacije u proizvodnim procesima i kao takvi su prilagodljivi za široku upotrebu, čime ovi sistemi poboljšavaju brzinu, produktivnost i kvalitet.

 

Izvedeni projekti Pick-to-light sistema za referentne klijente su najsnažna preporuka kvaliteta koji odlikuje Tipteh tim.

 

 

 

 

 

TRACK & TRACE U FARMACIJI

Inverter GA700

 

Tipteh nudi uslugu integracije Track&Trace softvera, hardvera, instalacije i obuke, a kao rezultat aplikacije dobijaju se sledeće opcije od interesa za krajnjeg korisnika:

- Čitanje 2D i 1D barkodova, uključujući Data Matrix, GS1-128,GS1 DataBar i Phearmacode

- Verifikacija ispravnosti sadržaja ID koda, uključujući usaglašenost sa GS1 Healthcare standardom o podacima

- OnLine kontrola kvaliteta štampe Data Matrix koda i ocenjivanje njegovog kvaliteta, a radi pravovremenog uočavanja opadanja kvaliteta štampe

- Verifikacija tačnosti štampanog teksta

- Detekcija nakrivljenosti etikete (ukoliko je štampa na etiketi)

- Operatorski upravljački interfejs (na HMI panelu)

 

 

 

 

 

 

 

 

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045
  Izrada Gomo Design