Proizvodi

Senzori za kontrolu protoka

 

SENZORI ZA KONTROLU PROTOKA

Zaštita pumpi od rada na suvo. Detekcija curenja fluida. Kontrola podmazivanja u hidraulici. Prisustvo fluida za dezinfenciju. Detekcija protoka agresivnih medija. Fluidi visoke viskoznosti. Ex zona. Higijenski standardi. Ventilacija – protok vazduha.Protok rashladne tečnosti.

 

Princip rada:
Kalorimetrijski princip rada. Unutar senzora nalaze se dva temperaturno zavisna merna otpornika koji su povezani u most. Jedan od otpornika reaguje na temperaturu ambijenta i služi za kompenzaciju pri promeni temperature fluida (čini da je rad uređaja nezavisan od temperature fluida i spoljne temperature) dok se drugi otpornik nalazi u kontaktu sa grejnim elementom. Kada se zagreje grejni element pojavljuje se temperaturna razlika između dva otpornika. Ova razlika ima konstantnu vrednost dokle god medijum miruje. Kada se pojavi protok toplota se “odnosi” sa zagrejanog elementa i temperatura zagrejanog otpornika se smanjuje. Tako se menja i razlika temperatura između otpornika, preko mernog mosta i naponski nivo na izlazu mosta. Ova promena predstavlja – srazmerna je brzini protoka fluida.


Modeli:
Kod svih modela potenciometrom se setuje granična vrednost protoka koji se monitoriše. Postoji integrisana verzija (gde je senzor u zajedničkom kućištu sa elektronikom – diodama koje vizuelno prikazuju intenzitet protoka i potenciometrom) ili verzija gde je senzor posebno dok se elektronika nalazi u zasebnom kućištu u ormanu (na DIN šini). Mogući su relejni ili tranzistorki izlazi - tipično (postoje verzije i sa analognim izlazom koji je srazmeran protoku - približna vrednost).

Senzor je izrađen od nerđajućeg čelika, ali postoje i varijante od specijalnih materijala ko što su teflon, diflor, haslteloj, titanijum (povećana hemijska i mehanička otpornost). Za male protoke – verzije na through principu (slika dole). Izuzetna osetljivost - detekcija protoka počev od 1 ml/min!!!

Karakteristike kalorimetrijskog principa:
•nezavistan od pritiska i temperature
•nema mehaničkih – pokretnih delova skoro da nema habanja
•dosta nezavisan od smera protoka
•nezavisan od gustine fluida
•moguće samo približno MERENJE protoka (nikakvo precizno doziranje nije moguće ovim principom)

Funkcije i aplikacije:
•Razlikovanje stanja: medijum struji/miruje
•Monitorisanje limit vrednosti: brzina protoka ispod limita/preko limita
•Monitorisanje stanja: medijum prisutan/medijum nije prisutan
•Moguća kontrola nivoa: preko/ispod limita

Senzori za kontrolu protoka

Senzori za kontrolu protoka primer

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045