Proizvodi

RSL400

 

OPTIČKI SENZORI ZA MERENJE UDALJENOSTI

 

U visoko automatizovanim sistemima logistike i proizvodnje, precizno praćenje i merenje udaljenosti su od presudnog značaja za pouzdanu dnevnu proizvodnju. Senzori nemačke kompanije Leuze za merenje udaljenosti su korišćeni, na primer u merenju objekata, obezbeđivanju kvaliteta na linijama za sklapanje ili u sprečavanju kolizije (sudara).

Leuze nudi širok opseg različitih operativnih mernih principa (triangulacioni, time of flight, fazni), koji omogućuju ponovljivost merenja udaljenosti u desetim delovima milimetrima, takođe merenje na rastojanjima većim od 60 metara. Merni podaci mogu biti prebačeni preko IO-Linka i procesuirani preko softvera u mašinama. Na osnovu trenutnih vrednosti merenja proizvodni procesi mogu biti podešeni i optimizovani.

ZA SVE NAMENE

 

Triangulacioni princip merenja udaljenosti
Kod ovog principa merenja laserski zrak se reflektuje od objekta. Ovo dovodi to prijema niza visoke rezolucije. Udaljenost od objekta je određena na osnovu tačaka prijema (ugla prijema). Ovaj princip je prigodan za opsege približno do jednog metra i potrebna je visoka rezolucija.

 

 

Time of flight (TOF)  princip merenja udaljenosti
Sa ovim principom merenja emituje se svetlost impulsno. Vreme povratka svetlosti, nakon odbijanja od objekta, do prijemnog sočiva se meri i koristi se za izračunavanje udaljenosti od objekta. Ovaj princip je pogodan ukoliko se senzor sa kompaktnom strukturom koristi za merenje udaljenosti do deset metara, Odlikuje se visokom ponovljivošču i nezavisnošću od boja.

 

 

Fazni  princip merenja udaljenosti
Tokom primene ovog principa udaljenost od objekta se izračunava preko pomaka faznog ugla između emitovane i reflektovane svetlosti. Ovaj princip je naročito povoljan ukoliko se visokom rezolucijom žele meriti udaljenosti veće od deset metara. Zbog sofisticirane tehnologije senzori zasnovani na ovom principu imaju veće gabarite.

 

 

 

BRZ ODABIR PRAVOG SENZORA

Merni opseg i rezolucija su najznačajniji kriterijumi o kojima vodimo računa kada biramo pravi merni senzor. Ukoliko se radi o aplikacijama pozicioniranja, još jedan značajan faktor o kome vodimo računa jeste ponovljivost.
Naravno, s obzirom da se senzor integriše u mašinu i njegova veličina je nešto na čega treba obratiti pažnju.

 

 

 

 

 

PRIMENA U APLIKACIJAMA

- Merenje objekata
- Merenje debljine materijala
- Obezbeđenje kvaliteta
- Merenje visine slaganja
- Kontrola zategnutosti
- Sprečavanje kolizije
- Pozicioniranje tereta pomoću kolica
- Zaštita od preguravanja
- Pozicioniranje u policama
- Sprečavanje kolizije kranova
- Poziciniranje

 

 

 

 

 

Za više informacija:    https://www.youtube.com/watch?v=8K3GNlbQL7Q

 

 

 

 

 

 

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045