Proizvodi

Laserski 2D skeneri

 

LASERSKI 2D SKENERI

 

 

LRS 36 (line range sensors) serija detektuje prisustvo objekata slično svetlosnim zavesama ili laserskim skenerima, pri čemu je cena ovog rešenja mnogo niža. Detekcija objekata se vrši na osnovu njihove visine bilo gde duž laserske linije. Moguće je konfigurisati 16 nezavisnih inspekcijskih zona i 16 inspekcijskih zadataka.

 

 

Laserski 2D skeneri LRS 36

 

 

 

LPS 36 (line profile sensors) serija može meriti dimenzije ili poziciju statičkih ili pokretnih objekata. Kod LPS modela se upotrebom enkoderskog ulaza mgu prikupiti podaci dovoljni za rekonstrukciju 3D izgleda pokretnog objekta. Ova osobina preporučuje LPS seriju gde god je neophodna precizna detekcija pozicije i/ili konture objekta, ali i zapreminskog protoka pokretnog objekta. Širina laserske linije je 600mm, kada je senzor postavljen na visinu od 800mm. Odziv merenja je 10msec, opseg merenja je 200...800mm, dostupan je Ethernet interfejs.

Laserski 2D skeneri LPS 36

 

LES (line edge sensor) serija omogućava merenje objekata preko detekcije karakterističnih ivica, a dostupni izlazi mogu biti analogni ili dostupni preko Etherneta ili Profibus-a. Moguće je konfigurisati do 4 polja inspekcije i do 16 inspekcijskih zadataka.

Laserski 2D skeneri LES

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045