Proizvodi

Kapacitvni senzori

 

KAPACITIVNI SENZORI

Kapacitivni senzori namenjeni su detekciji kako metalnih tako i materijala koji nisu metalni. Zbog te osobine oni rešavaju aplikacije koje nije moguće rešiti sa induktivnim senzorima.

 

Različiti metali se podjednako dobro detektuju, dok udaljenost detekcije neprovodnih supstanci zavisi od njihovih dielektrinih konstanti. Pri reševanju aplikacija sa kapacitivnim senzorima, na primer detekcija nivoa, treba imati u vidu razliku između dielektrične konstante materijala koji se želi detektovati i materijala koji se ne želi detektovati - kroz koji se detekcija radi. Tipičan primer je detekcija nivoa, na primer vode, u plastičnom rezervoaru. Ova aplikacija je moguća jer je dielektrična konstanta vode 80, a nekog plastičnog materijala (ili stakla na primer) od koga je načinjen rezervoar samo na primer 2 ili 3.

Turk kapacitivni senzori imaju:
- Veliki domet (podesivo potenciometrom na samom senzoru)
- Zaštitu od kratkog spoja i inverznog polariteta
- Vezu preko konektora, kabla ili terminalski
- Plastično, metalno ili kućište od diflora (izuzetna hemijska otpornost)
- EMC zaštitu (izuzetna otpornost na smetnje)
- Otpornost na elektrostatička pražnjenja
- Kompenzaciju od vlaženja
- LED indikaciju prekidačkog stanja
- IP67 zaštitu

BCF serija: Problemi koji su se ranije javljali sa klasičnim kapacitivnim senzorima vezani su za detekciju visoko viskoznih materijala – i rezidual koji ostaje na senzorima ili na zidu suda sa unutrašnje strane. Taj problem rešava BCF serija koja IGNORIŠE sloj materijala nalepljen na senzor – fokus senzora je nekoliko milimetara od lica senzora.

Zahvaljujući visokofrekventnoj tehnologiji koju koristi ova serija dodatno je otporna na elektromagnetne smetnje.

BCC serija – SPECIJALISTA: Ova serija namenjena je detekciji plastičnih paleta koje imaju nisku dielektričnu konstanu. Imaju visoku zaštitu od elektromagnetnih smetnji i skoro potpunu zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja. Ostvaruju pouzdanu detekciju, i nesmanjeni domet i pri flush ugradnji u metalne cevi.

Kapacitvni senzori

 

Kapacitvni senzori primena

 

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045