Proizvodi

Interfejs tehnologija

 

INTERFEJS TEHNOLOGIJA

U skladu sa aktuelnim regulativama postoje različiti načini koji električne uređaje čine bezbednim za eksploataciju u eksplozivnim sredinama.

 

Primeri su sledeći (u zagradama su oznake važećih regulativa koje uređuju pojedinačne oblasti:
- potapanje uređaja u specijalna ulja tako da eksplozivna sredina iznad nivoa ulja ne može biti pobuđena (EN 50015)
- kućišta pod pritiskom većim od ambijentalnog (EN 50016)
- kućišta punjena specijalnim vrstama prahova (EN 50017)
- vatrootporna kućišta (EN 50018)
- increased safety (EN 50019)
- intrinsic safety (EN 50020)
- enkapsulacija (EN 50028)
- intrinsically safe električni sistemi (EN 50039)

Svi ovi metodi, osim intrinsic safety (“i”), imaju za cilj da moguće uzročnike eksplozije zadrže unutar pomenutih vrsta kućišta i da iste spreči da dopru do zapaljive sredine. Metod intrinsic safety funkcioniše na potpuno različitom principu. Ideja je da se električna energija, koja se daje na raspolaganje uređajima u zapaljivoj sredini, drži u granicama takvim da varnice, električni luk ili temperatura koja je njom prouzrokovana ne generišu energiju koja bi bila dovoljna da se pobudi ambijentalna eksplozivna sredina. Zbog ovog limita tranja raspoložive električne energije, električni krugovi se prilagođavaju na način da se i sa ovim ograničenjima omoguće merenja, upravljanje i instrumentacija. “i” princip ima veoma mnogo u odnosu na druge, a najočiglednije su te što je omogućeno slobodno razvlačenje kablova i postavljanje instrumentacije u samoj Ex zoni. Takođe, bitna prednost je i ušteda u novcu, ne samo zbog izbegavanja korišćenja npr. skupih “d” kućišta, već i zbog malih cena intrinsically safe komponenti .

Zbog navenih prednosti “i” koncepta veliki broj proizvođača u svoju gamu proizvoda uvrstio je intrinsically safe elektronske module (barijere) koji omogućavaju udobnu vezu između merno regulacione opreme u Ex zoni i upravljačkih sistema u bezbednoj zoni. Barijere su standardizovane za montažu na DIN šinu uz obaveznu IP20 zaštitu. Intrinsically safe barijere i obične non-safe komponente mogu se ugrađivati u zajedničke elektro-ormane na iste DIN šine ali uz odgovarajuća ograničenja koja definišu obavezne razmake između intrinsicaly safe električnih krugova i non-safe krugova (primer je prikazan na slici desno sa dimenzijama u milimetrima).

Interfejs tehnologija

Izolacioni pojacavac

Izolacioni pojačavači IM1
- napajanje i procesiranje signala sa mehaničkog kontakta ili NAMUR senzora iz Ex zone u bezbednu zonu

Kontrola broja obrtaja

Kontrolnici broja obrtaja IM21
- overspeed i underspeed monitoring sa integrisanim displejom i parametrizacijom na samom modulu (dostupna i Ex verzija)

HART data transmiter

Analogni (HART ) data transmiteri IM33
- napajanje i komunikacija sa inteligentnim dvožičnim, trožičnim ili četvorožičnim HART transmiterima, transfer 1 i 2 analogna signala iz Ex zone u bezbednu, potpuna galvanska izolacija između ulaznih kanala, napanja i izlaznih kanala

Temperaturni izolacioni pojacavac

Temperaturni izolacioni pojačavači IM34
- konverzija signala sa svih tipova RTD elemenata (PT/NI), termoparova, milivoltnih signala iz Ex zone u siguran 4...20mA signal. Galvanska izolacija između ulaznih kanala, napajanja i izlaznih kanala. Relejni izlaz kod IM34-12EX-RI modela.

HART data transmiter

Analogni (HART ) data transmiteri IM35
- napajanje i komunikacija sa inteligentnim dvožičnim i trožičnim HART transmiterima, transfer 1 ili 2 analogna signala iz bezbedne zone u Ex zonu. Galvanska izolacija između ulaznih kanala, napajanja i izlaznih kanala.

EX izolacioni pojacavac

Izolacioni pojačavač digitalne izlaze (tipično -vođenje ventila ) IM72
- dvokanalna ili jednokanalna barijera sa intrinsicaly safe izlazima i galvanskom izolacijom ulaznih i izlaznih strujnih krugova

Interfejs tehnologija FDT

Interfejsni moduli sa displejima i FDT/DTM
Premijum familija TURCK interfejsa pored temperaturnog pojačavača IM34 sadrži i modele IM21 , IM21Ex (kontrolnici obrtaja), IM33EX (izolacioni pojačavač za analogne transmitere), IM43 (limit value monitor). Zajedničke karakteristike: LED displej, ring buffer za procesnu dijagnostiku koji može sačuvati do 8000 mernih tačaka (podesivi vremenski okvir), univerzalno napajanje, HART komunikacija. Svaki uređaj ima svoj DTM koji omogućava dijagnostiku, podešavanje, on-line monitoring podataka... samo su neke od karakteris ka nove premijum serije uređaja.

Interfejs tehnologija IMB

IMB serija je namenjena lakoj instalaciji u ormane kada je potrebno ći veliku gustinu pakovanja I/O signala. 176x210mm IMB backplane može da primi 8 interfejs kartica sa po 4 signala. To nije moguće postići sa standardnim DIN interfejs modulima.Veza ka PLC-u jepreko konektora na backplane-u. Svi moduli su hot-swap.

Interfejs tehnologija IMC

IMC koncept distribuirane interfejs tehnologije u IP67 zaštiti. Namenjena za instalaciju u zoni 2, IMC serija nalazi se u IP67 kućištu otpornom na vibracije.

Interfejs tehnologija IME

IME Interface Modul Efficiency. Veća integracija, manji broj komponenti manja potrošnja energije, velika pouzdanost, izuzetna ponovljivost signala, SIL sertifikovana laka za povezivanje. Povoljna cena.

Interfejs tehnologija IMS

IMS Interface Modul Small. Galvanska izolacija, kondicioniranje signala i konverzija temperaturnih veličina. Zahvaljujući širini DIN kućišta od samo 6,2mm može se smestiti praktično svuda. Univerzalni modeli sa selekcijom vrste ulaza/izlaza.

  ISO 9001
Sertifikovani sistem menadžmenta
 • Excom remote I/O za ex
 • Wireless u skladištima
 • Kontrola nakrivljenosti čepa
 • REŠENJA

 • TrackAndTrace u farmaciji
 • Automatska optička inspekcija
 • Programabilni safety kontroler
 •  

 • Kontrola celovitosti paketa
 • Prisustvo dizne u boci
 • Inspekcija štampe
 • Tipteh d.o.o. Beograd
  Ulica Moše Pijade 17A, Vrčin
  Tel/Fax: 011 8053 628, 011 8053 045